Välkommen!

shutterstock_388373272Vi är en privat psykoterapimottagning som erbjuder psykologisk behandling hos legitimerade psykologer utifrån ISTDP (Intensive Short Therm Dynamic Psychotherapy). ISTDP är en integrativ metod med gott stöd i forskning, där fokus ligger på känslor, tankar  och beteenden. Vi vänder oss till såväl företag som privatpersoner och erbjuder även handledning och föreläsningar om ISTDP.

Psykologiska problem kan uttrycka sig i oro, ångest, nedstämdhet, svårigheter i relationer, låg självkänsla, självkritik, posttraumatisk stress, panikångest, kronisk smärta och andra kroppsliga besvär. Utifrån de problem och svårigheter du upplever, arbetar vi mot en förändring, med ett bättre fungerande, minskade symtom och ökade förmågor.

  För tidsbokning och mer information, se Kontakt

 

shutterstock_212857468