Att söka hjälp

Alla människor går någon gång igenom perioder då livet känns svårt. Vi kan bli nedstämda och uppleva livet och vår vardag som meningslösa och tråkiga. Vi kanske fastnar i relationer som vi inte mår bra av utan att vi förstår varför eller hur vi ska ta oss ur dem. Det kan också handla om drag i den egna personligheten som ställer till det för oss. Vi kan t ex. vara överdrivet blyga eller självkritiska vilket hindrar oss från att göra det vi verkligen skulle vilja och leva på det sätt som vi önskar. Många drabbas av stress eller ångest vilket ofta är väldigt obehagligt och svårt att hantera. Ibland räcker det inte med stöd från anhöriga eller vänner, utan vi kan behöva professionell hjälp för att ta oss vidare. Att gå i terapi innebär att träffa någon med särskild utbildning och kunskap om hur man hjälper människor med den här typen av svårigheter. Du får träffa en person som lyssnar på dig och hjälper dig att förstå vad du går igenom och hur det hänger samman med inre, känslomässiga låsningar och blockeringar. Tillsammans kommer ni överens om hur ni ska arbeta för att skapa de förändringar som du behöver göra. För att börja i terapi räcker det med att du upplever svårigheter som du vill undersöka och arbeta för att förändra tillsammans med din terapeut.

486906274523 kopia