ISTDP

shutterstock_155327570

Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad integrativ metod med anknytningsteoretisk och psykodynamisk grund. Affekter som vardagligt beskrivs som känslor hjälper oss att fatta beslut, motiverar oss till handling och är grunden för att vara i kontakt med oss själva, våra behov och andra.

Fokus i behandlingen är här och nu, uppmärksamma kroppen, tankar, känslor, beteenden och strategier som bidrar till symtom och svårigheter. Under det första besöket undersöker vi tillsammans problematiken för att skapa en gemensam förståelse för vad du behöver förändra, vår gemensamma uppgift och mål för behandlingen.