Om oss

Linda Åhslund, leg. psykolog och erbjuder psykologisk behandling och arbetar med ISTDP som metod. Utbildad till psykolog vid Stockholms universitet och grundutbildad i psykodynamisk terapi. Därefter vidareutbildning i ISTDP för Patricia Coughlin, USA, 2012-2014 samt pågående utbildning vid Ersta Sköndals Högskola, St. Lukasinsitutet 2015-2107. Tidigare arbetat inom psykiatrisk öppenvård för vuxna med en gedigen erfarenhet av bedömning, utredning, psykologisk behandling och handledning. I arbetet med patienter mött en stor variation av psykisk ohälsa. Kompetens inom genusvetenskap. Medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna (inkluderar patientförsäkring), samt suppleant i styrelsen för föreningen ISTDP Sweden. 

Mottagningen är belägen i centrala Stockholm. Mer information kommer inom kort. Tider erbjuds från och med i höst, augusti. Kontakt: linda@istdpmottagningenstockholm.com

 

 

Legitimation

En legitimerad psykolog har prövats av Socialstyrelsen som utfärdar legitimation efter fem års universitetsstudier och ett års praktisk tjänstgöring (PTP). En legitimerad psykolog har skyldighet att föra journal, följa hälso- och sjukvårdslagen, bedriva vård utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap och har tystnadsplikt. Här kan du läsa mer Att gå i terapi på vårdguiden. Du kan även söka information på Psykologiguiden.